SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Björnstorps Idrottsförening
Motion, träning & tävling för alla

Avtal och villkor vid deltagande i våra arrangemang

Vid anmälan och betalning till Björnstorps IF för arrangemangen Skrylleloppet och Skrylle Challenge förbinder du dig att acceptera följande:


Att Björnstorps IF får använda dina uppgifter, givetvis bara dina data - i vårt adressregister.
Ditt namn kommer även att finnas med i anmälnings- och resultatregistret och kan publiceras på internet.
Du godtar att bilder och filmer som tas under arrangemanget kan komma att användas i annonser för kommande arrangemang och på Björnstorps IFs hemsida och sociala media.
Det innebär i enkelhet att du accepterar att ditt namn kan publiceras vid anmälning och resultat. Om du inte vill att ditt namn skall kunna publiceras-visas på Internet, meddela i så fall Björnstorps IF.

Att Björnstorps IF får skicka information om framtida tävlings-arrangemang till dig. Dina registrerade uppgifter kommer inte att överlämnas till ”tredje part”, t.ex. Björnstorps IF:s sponsorer.

Att Björnstorps IF förbehåller sig rätten att justera eller lägga till och ta bort villkor för deltagande.

Att Björnstorps IF förfogar över ansvarsfrihet kring eventuella felstavningar i kommunikation kring arrangemanget, på våra hemsidor och i våra sociala medier.


Återbetalningspolicy
För att få tillbaka startavgiften kan du teckna en avbeställningsförsäkring på https://www.startklar.online. Den innehåller även en olycksfallsförsäkring. Försäkringen tillhandahålls inte av Björnstorps If.

Behandling av personuppgifter 

Här följer en kort beskrivning av hur Björnstorps IF behandlar dina personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar dessa en personuppgift.

 

Varifrån samlar vi in personuppgifter? 

Från dig som deltagare. Vi sparar de personuppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till vårt lopp eller köper en vara.

 

Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför? 

Vi samlar in följande personuppgifter från dig; namn, födelsedata, kön, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. När dessa är insamlade tilldelas du ett ordernummer samt vid anmälan till våra lopp även ett startnummer.

 

Personuppgifterna samlas in för att: 

Du ska kunna delta i något av våra lopp och för att Björnstorps IF ska kunna koppla dina registrerade tider till just dig.

  • Vi ska kunna säkerställa att du har anmält dig och betalat din startplats.
  • Vi ska kunna kontakta dig eller någon anhörig före, under och efter loppet.
  • Vi ska kunna erbjuda personlig service med bl.a fotografering, filmning, resultat och försäkring. Könstillhörighet samlas in för att veta vilken klass du ska delta i.
  • Vi ska kunna göra annonser med bilder och filmer för kommande arrangemang.

Vilka får ta del av mina personuppgifter? 

För att tillhandahålla dig som deltagare nyhetsbrev, fotografering, filmning, samt göra din tidsregistrering sökbar, använder vi oss av underleverantörer.

Björnstorps IF är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter? 

  • Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig, exempelvis nyhetsbrev, sökbarhet och fotografering.
  • Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss.
  • Du har rätt att när som helst få dina uppgifter rättade. För dataportabilitet och begränsning av personuppgifter enligt artikel 13.2 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Notera; för att kunna delta i något av våra lopp eller arrangemang behöver vi spara dina personuppgifter. Raderar vi dina personuppgifter försvinner också historiken från de av Björnstorps IFs arrangerade lopp du tidigare deltagit i. 

Inställt eller flyttat lopp 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in lopp eller förändra bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende våra lopps genomförande;

a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,

b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

c) om loppet inte sanktioneras av Svenska Friidrottsförbundet, eller om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra planerat lopp. 

Om datumet för vårt arrangemang flyttas på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för aktuellt lopp.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett arrangemang flyttas, förändras avseende sitt genomförande eller måste ställas in till följd av omständighet enligt punkt a) – c) ovan. 

 
Om Björnstorps IF finner det möjligt, kan dock delar av anmälningsavgiften återbetalas. Björnstorps IF förbehåller sig rätten att behålla en administrativ avgift, upp till 50% av anmälningsavgiften, och i detta fall återbetala resterande belopp av anmälningsavgiften till anmälda löpare. 
 
Särskilt om allmänfarlig sjukdom
Förändringar i genomförandet.
Om loppet eller arrangemangets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19  eller annan allmänfarlig sjukdom och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 (”Coronaregler”) är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende aktuellt lopp eller arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella Coronaregler ska kunna efterlevas. Björnstorps IF har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för genomförande ändras utifrån vad som anges i detta stycke. Om datumet för aktuellt lopp eller arrangemang flyttas har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet. 


Reducerat deltagarantal 
Vi förbehåller oss rätten att reducera antalet deltagare i ett lopp eller arrangemang av skäl hänförliga till Covid-19 eller annan allmänfarlig sjukdom, om vi bedömer att så måste ske för att vi ska kunna säkerställa ett genomförande i enlighet med aktuella Coronaregler. Om antalet deltagare måste reduceras kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, d.v.s. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att du blir av med din startplats har Björnstorps IF ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation. 
 
Inställt lopp
Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett lopp av skäl hänförliga till Covid-19 eller annan allmänfarlig sjukdom. Om ett lopp måste ställas in av skäl som är hänförliga till aktuella Coronaregler har Björnstorps IF ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation. 
 
Om Björnstorps IF finner det möjligt, kan dock delar av anmälningsavgiften återbetalas. Björnstorps IF förbehåller sig rätten att behålla en administrativ avgift, upp till 50% av anmälningsavgiften, och i detta fall återbetala resterande belopp av anmälningsavgiften till anmälda löpare. 
 
Genom att välja “Jag har läst och accepterar avtalet mellan mig och arrangören” vid anmälan godkänner du hantering av dina personuppgifter