Ansökan om medlemskap i Björnstorps IF


Välkommen till Björnstorps IF!

För att ansöka om att bli medlem i Björnstorps IF ber vi dig fylla i nedanstående formulär.

För detaljerad information om vad det innebär att vara medlem i vår förening se:

http://www.bjornstorpsif.se/sida/?ID=275509


Observera att om du anmäler ett barn under 18 år så är information om minst en målsman obligatoriskt.


Vänligen ange följande i kommentarsrutan längst ner (detta är obligatorisk och ansökan går inte att skicka utan detta):

1. Vilken typ av medlemskap din ansökan gäller (se kategorier nedan),

2. Om du är aktiv inom löpning och/eller skidåkning

3. Om du vill delta i banträning (det går att anmäla och betala detta senare också).


När din ansökan om medlemskap godkänts kommer du att få en faktura på medlems- och eventuell banträningsavgift.


Aktuella avgifter

  • Medlemskap
    • Ungdom tom. 26 år 250 kr
    • 27 år och äldre 500 kr
    • Familj med ungdom tom. 26 år 1250 kr
  • Banträningsavgift, 27 år och äldre 300 kr

Banträningsavgiften är till för att täcka kostnaden för hyra av Centrala IP i Lund och Atleticum i Malmö, och gäller bara dem som är med på träningar där.

  • Stödmedlemskap, 120 kr

Stödmedlemskap innebär att du direkt stöder vår verksamhet. Du omfattas då inte av medlemskapets rättigheter och skyldigheter.


För nytillkomna medlemmar som betalar medlemsavgift eller banträningsavgift efter 1 oktober omfattar denna även nästkommande år.


Tack för din ansökan!

Med vänliga hälsningar


Björnstorps IF
www.bjornstorpsif.se

Genom att anmäla er själv eller ert barn till Björnstorps IF godkänner ni att vi använder uppgifterna i enlighet med GPDR.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här:

http://www.bjornstorpsif.se/sida/?ID=255147


 


Personuppgifter
* PersonNr: -  
* Kön:Man   Kvinna
* Förnamn:
* Efternamn:
c/o:
* Adress:
* Postnummer:
* Ort:
Mobiltelefon:
Telefon hem:
* E-post 1:
Målsman 1 uppgifter
* Relation:
* Namn:
* E-post:
Telefon:
Målsman 2 uppgifter
Relation:
Namn:
E-post:
Telefon:
* Kommentarer:
* Obligatoriska fält

 
© SportAdmin AB